Skip to main content
European Commission logo
Eurocodes: Building the future
General publications

Design Guidelines for Connections of Precast Structures under Seismic Actions

Details

Publication date
Language
TUR
Authors
Paolo Negro, Giandomenico Toniolo (Editors)
Publisher
Turkish Precast Concrete Association (Turkiye Prefabrik Birligi)
Edition
1st
Publication type
JRC report

Abstract

This document represents a set of practical guidelines for the design of the mechanical connections in precast elements under seismic actions. As a final outcome of the project SAFECAST, the document covers all the types of connections which were studied, experimentally as well as numerically, as a part of the project. However, by integrating the knowledge acquired during the project with the general state-of-the-art knowledge existing in the literature, the guidelines were extended to a potentially exhaustive set of connection typologies. Guidelines are also provided for defining the actions to be used in design. These guidelines can be used as a reference for designing the connections of precast structures under seismic actions whenever neither specific norms nor mandatory provisions exist. The provided guidelines have a theoretical derivation supported by the experimental results of the testing activities and the numerical simulations performed as a part of the project as well as by the general know-how on production practice and international literature on the subject. The guidelines do not cover the specific case of the connections of cladding elements, a problem which might deserve a specific study and might be the objective of a future research project. The original publication in English ("Design Guidelines for Connections of Precast Structures under Seismic Actions") has been drafted within Work-Package WP6, “Derivation of design rules” of the project SAFECAST (Performance of Innovative Mechanical Connections in Precast Building Structures under Seismic Conditions), Project FP7-SME-2007-2 Programme –Grant Agreement n. 218417, 2009) and it was published in 2012. It was translated in Turkish by the Turkish Precast Concrete Association and published in 2016. For the original publication in English: https://bookshop.europa.eu/en/design-guidelines-for-connections-of-prec…

Original publication

Original title
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prekast Betonarme Yapılardaki Bağlantılar İçin Tasarım Kılavuzu (SAFECAST Projesi)
Abstract in original language
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında fonlanan “Design Guidelines for onnections of Precast Structures Under Seismic Loads” veya kısa adı ile “SAFECAST Projesi “, lmanya, Belçika, İspanya, İtalya, Portekiz, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan üniversitelerin, edarikçilerin ve meslek kuruluşlarının içinde yer aldıkları bir araştırma projesidir. Başlığı türkçeye “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prekast Betonarme Yapılar İçin Tasarım İlkeleri” olarak çevirilen araştırma projesine Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Prefabrik Birliği katılmışlardır. Proje içinde yer alan toplam kuruluş sayısı ise 16’dır. 3 yıl süren ve katılımcı kuruluşların örnek bir işbirliği içinde yürüttükleri bu çalışmada prefabrike betonarme yapıların bağlantı noktalarının deprem yükleri altında davranışları incelenmiş, irdelenmiş, seçilmiş örnekler deneye tabii tutulmuş ve proje bulguları bir tasarım kılavuzunda toplanarak AB Komisyonu Bilimsel ve Politika Raporları dizisi içinde yayımlanmıştır.

Eurocodes