Navigation path

Eurocodes

JRC Scientific and Policy Report: Eurocode 2: Design of Concrete Buildings - Worked Examples (in Serbian language)

JRC Report: Eurocodes Scientific and Technical Report by F. Biasioli, G. Mancini, M. Just, M. Curbach, J. Walraven, S. Gmainer, J. Arrieta, R. Frank, C. Morin, F. Robert

Published in Belgrade,
Institute for Standardization of Serbia (ISS), 2019

This document is a report with worked examples presenting step-by-step the design of a reinforced concrete cast on site building following Eurocode 2. The design process has been divided between different authors, some of whom were involved in the preparation and/or assessment of Eurocode 2. Each chapter of the report focuses on a different step in the design process: conceptual design, structural analyses, limit states design and verification, detailing of the reinforcement as well as some geotechnical aspects of building design. Last chapter gives general overview of the fire design according to the Eurocodes.

The report is a translation in Serbian language of the JRC Scientific and Policy Report "Eurocode 2: esign of Concrete Buildings. Worked examples" published in 2014. The report has been translated in Serbia language by the Institute for Standardization of Serbia (ISS) in the scope of the project "Support for Improvement and Development of the Quality Infrastructure Sector in Serbia" - the program "Aid for Trade", which is realized by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ) and ISS.


RC извештаји о стању у науци и политици Еврокод 2: Основа и примене Прорачун бетонских зграда Примери прорачун

Овај извештај представља део такозваних техничких докумената (горе наведени тип 2) и садржи свеобухватан опис практичних примера описаних на радионици „Пројектовање бетонских зграда уз помоћ еврокодова”, са нагласком на примерима из праксе. Радионица је одржана од 20. до 21. октобра 2011. године у Бриселу, Белгија, а организатори су били „Обједињени истраживачки центар” Европске комисије, заједно са Поткомитетом 2 CEN/TC 250 и Politecnico di Torino, уз подршку CEN-а и земаља чланица. Радионици су присуствовалипредставници органа власти, националних тела за стандардизацију, истраживачких институција, академија, индустрије и удружења из области технике који учествују у обуци о еврокодовима. Основни циљ је олакшавање обуке о Еврокоду 2, разменом знања и информација о обуци између аутора Еврокода 2 (CEN/TC 250, Поткомитет 2) и најбитнијих обучавалаца на националном нивоу и корисника еврокодова.

Download

  • JRC Scientific and Policy Report: Eurocode 2: Design of Concrete Buildings - Worked Examples (in Serbian language) [(Image File) 148 kB]

Applies to Eurocodes: