Navigation path

Eurocodes

Design of composite steel and concrete bridges according to Eurocode STN EN 1994-2 and Eurocodes

Manual/designers guide by Lapos, J., Vičan, J. v Odrobiňák, J.

Published in Bratislava, Slovakia,
IKS SKSI (Engineer Consultation Center of Slovak Chamber of Civil Engineers), 2010

Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových mostov podľa eurokódu STN EN 1994-2 a eurokódov: STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN 1992-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1994-1-1 a STN EN 1993-1-1. Textbook with numerical examples to enable easy application of Eurocodes in the practice.


Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových mostov podľa eurokódu STN EN 1994-2 a eurokódov

Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových mostov podľa eurokódu STN EN 1994-2 a eurokódov: STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN 1992-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1994-1-1 a STN EN 1993-1-1