Navigation path

Eurocodes

Structural fire design - Examples

Manual/designers guide by Bellová, M., Olbřímek, J., Osvald, A., Procházka, J., Štefan, R. and Chladná-Štujberová, M.

Published in Bratislava, Slovakia,
IKS SKSI (Engineer Consultation Center of Slovak Chamber of Civil Engineers), 2010

Textbook with numerical examples to enable easy application of Eurocodes in the practice.


Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť - Príklady