Navigation path

Eurocodes

Eurocode 0 en 1: Grondslagen en belastingen

12 - 19 January 2010,  8 days

Venue: Kok Business Centre, Delft

Organizer: PAO in samenwerking met NEN, de Betonvereniging en Bouwen met Staal

In deze basiscursus wordt allereerst ingegaan op de algemene inhoud van Eurocode EN 1990, Basis of Structural Design (Grondslagen). Het is van belang dat iedereen een globaal beeld heeft van wat er in dit document staat en daarmee de opzet en uitgangspunten van het hele Eurocodesysteem begrijpt. Daarnaast wordt kort ingegaan op de status van de Eurocodes binnen de Nederlandse wetgeving en hoe deze vanuit de bouwregelgeving wordt aangestuurd. Vervolgens komen de meest gebruikte onderdelen van EN 1991, Actions on Structures, aan de orde. Het gaat vooral om eigen gewicht, nuttige belasting, sneeuw, wind, temperatuur, brand en bijzondere belastingen. Aangegeven wordt hoe de codes in elkaar steken, waar men de belangrijkste informatie kan vinden en welke verschillen er zijn met de huidige Nederlandse voorschriften. In het kort worden ook enkele achtergronden belicht.

Gedurende de cusus worden de cursisten aan het werk gezet om enkele belastingcombinaties aan de hand van opdrachten zelf uit te voeren. Het gaat daarbij niet om het dimensioneren van de constructie, maar meer om het bepalen van de maatgevende belastingeffecten als spanningen, momenten en normaalkrachten.


Applies to Eurocodes: