Navigation path

Eurocodes

Eurocode 0 en 1: Grondslagen en belastingen

13 May 2009,  1 day

Venue: Nootdorp

Organizer: PAO in samenwerking met de Betonvereniging en Bouwen met Staal

In deze driedaagse basiscursus wordt allereerst ingegaan op de algemene inhoud van Eurocode EN 1990, Basis of Structural Design (Grondslagen). Het is van belang dat iedereen een globaal idee heeft van wat er in dit document staat en daarmee de opzet en uitgangspunten van het hele Eurocodesysteem begrijpt. Vervolgens komen de meest gebruikte onderdelen van EN 1991, Actions en Structures, aan de orde. Het gaat vooral om eigen gewicht, nuttige belasting, sneeuw, wind, temperatuur, brand en bijzondere belastingen. Aangegeven wordt hoe de codes in elkaar steken, waar men de belangrijkste informatie kan vinden en welke verschillen er zijn met de huidige Nederlandse voorschriften.

De EN 1991-1-4 over wind is alleen al door zijn omvang van meer dan 200 pagina's indrukwekkend. Toch zal blijken dat de code in de praktijk zeer handzaam is, temeer omdat de nationale bijlage een tabel geeft van basisstuwdrukken die in grote lijnen overeenkomt met de huidige TGB. De bijzondere belastingen zijn opgenomen in de EN 1991-1-2 over brand en de

EN 1991-1-7 over explosies, botsing en eventuele niet geïdentificeerde schadebronnen.

Gedurende de cursus worden cursisten aan het werk gezet om enkele belastingcombinaties aan de hand van opdrachten zelf uit te voeren.


Applies to Eurocodes: