Navigation path

Eurocodes

Introductie Eurocode 3 (deel algemeen)

07 - 29 October 2008,  23 days

Venue: Utrecht

Organizer: Bouwen met Staal in samenwerking met Stichting PAO

Deze cursus is ontwikkeld om de overgang van de TGB Staal naar Eurocode 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. De cursus beoogt NEN-EN 1993 te introduceren, de toetsingsregels uit NEN-EN 1993 toe te lichten en deze toetsingsregels toe te passen in rekenvoorbeelden om zo de cursist op weg te helpen in NEN-EN 1993.

De theorie wordt ondersteund met rekenvoorbeelden en er wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten met de huidige Nederlandse TGB normen.

De cursus is modulair opgezet in drie delen: Algemeen, Gebouwen en Bruggen.

De bedoeling is dat de cursist in elk geval het deel algemeen volgt en daarna Gebouwen en/of Bruggen.


Applies to Eurocodes: