Σύγχρονες Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές

Από την Θεωρία στον Σχεδιασμό

21 - 28 April 2017,  8 days

Venue: Nicosia

Organizer: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

4-ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ: Σύγχρονες Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές - Από τη Θεωρία στον Σχεδιασμό

Ημέρες Διεξαγωγής: 21, 22, 28, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χώρος διεξαγωγής: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Οι μελετητές που φιλοδοξούν να συνθέτουν πρωτότυπες, στατικά εφικτές, βιοκλιματικά αποδοτικές και λειτουργικά και αισθητικά άρτιες κατασκευές, πρέπει να εκπαιδευτούν σε ένα, διαφορετικό από την συμβατική κατασκευή, τρόπο επεξεργασίας της δουλειάς τους. Είναι δύσκολο, αν όχι επικίνδυνο, ως προς την τελική αρτιότητα της συνθετικής πρότασης, οι συνθέτες να μην έχουν εξοικειωθεί με τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της δομής, συμπεριφοράς και παθολογίας της ξύλινης και της μεταλλικής κατασκευής. Στο σεμινάριο αυτό επιχειρείται, μεταξύ άλλων, μια γνωριμία και εξοικείωση με την μεθοδολογία της συνθετικής διεργασίας μιας ελαφράς κατασκευής.


Applies to Eurocodes: