Eurokoodikoulutusta - Kuormitus

12 November 2008,  1 day

Venue: Helsinki

Organizer: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto - RIL

Eurokoodit tulevat korvaamaan nykyiset Rakennusmääräyskokoelman määräykset ja ohjeet vuoden 2010 aikana. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella rakenteita Eurokoodien EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4 mukaisesti käyttäen apuvälineenä RIL 201-1-2008 (Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat).

Osallistujien oletetaan omaavan perusteet rakenteiden suunnittelusta. Koulutus on tarkoitettu suunnittelijoille, tuoteosavalmistajille, rakennustarkastajille ja muille, jotka työssään tarvitsevat eurokoodiosaamista ja tarkempaa tietoa eurokoodeista
- EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet
- EN 1991-1-1 Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat
- EN 1991-1-3 Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat
- EN 1991-1-4 : Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat