Eurokoodikoulutusta - Puurakenteet

05 - 06 November 2008,  2 days

Venue: Helsinki

Organizer: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto - RIL

Eurokoodit tulevat pääosin korvaamaan nykyiset RakMK:n suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet vuoden 2010 aikana.

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella puurakenteita eurokoodien EN 1995 mukaisesti käyttäen apuvälineinä RIL 205-1-2007 (Puurakenteiden suunnitteluohje, Eurokoodi EN 1995-1-1) ja RIL 205-2-2007 (Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi EN 1995-1-2).

Osallistujien oletetaan omaavan perusteet rakenteiden suunnittelusta. Koulutus on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja muille, jotka haluavat tarkempaa tietoa eurokoodista EN 1995.

Koulutusohjelmassa käydään läpi EN 1995 keskeinen sisältö ja keskitytään alueisiin, jotka poikkeavat RakMK B 10:stä.