Eurocode 7: Geotechniek

01 - 02 October 2008,  2 days

Venue: Delft

Organizer: NEN, KIVI-NIRIA afdeling Geotechniek en de Betonvereniging

Inmiddels is duidelijk hoe Eurocode 7 er voor de Nederlandse praktijk uit gaat zien: NEN-EN 1997-1 + nationale bijlage + aanvullende nationale norm NEN 9097-1. Tevens is duidelijk welke onderdelen van NEN 6740, NEN 6743-1 en NEN 6744 voorlopig van toepassing blijven. Bovendien zijn er nieuwe Europese normen voor beproevingen en uitvoering van geotechnische constructies.

De ontwerppraktijk voor geotechnische constructies wordt in belangrijke mate anders. De cursus gaat in op het toepassen van deze Europese regels onder andere door middel van voorbeelden. Vooral de veranderingen te opzichte van de huidige praktijk worden nader toegelicht.


Applies to Eurocodes: