Eurocodes: gevolgen van de invoering

27 November 2008,  1 day

Venue: Delft

Organizer: NEN

Deze middag is in eerste instantie bestemd voor het hoger kader en leidinggevende van organisaties en bedrijven in de B&U sector: advies- en ingenieursbureaus, constructieadviesbureaus, architectenbureaus, opdrachtgevers, bouwbedrijven, afdelingen bouw- en woningtoezicht en instellingen voor bouwkundig en civieltechnisch vakonderwijs.

Deze middag is ook interessant voor constructeurs. Zeker als zij zich nog niet hebben verdiept in het stelsel van de Eurocodes.


Applies to Eurocodes: