Eurocodes: gevolgen van de invoering

27 November 2008,  1 day

Venue: Delft

Organizer: NEN

Deze middag is in eerste instantie bestemd voor het hoger kader en leidinggevende van organisaties en bedrijven in de B&U sector: advies- en ingenieursbureaus, constructieadviesbureaus, architectenbureaus, opdrachtgevers, bouwbedrijven, afdelingen bouw- en woningtoezicht en instellingen voor bouwkundig en civieltechnisch vakonderwijs.

Deze middag is ook interessant voor constructeurs. Zeker als zij zich nog niet hebben verdiept in het stelsel van de Eurocodes.